www.boevling-laegerne.dk

Lægehuset i Bøvlingbjerg

E-konsultation

Velkommen til Lægehuset i Bøvlingbjerg


Klinikken er en kompagniskabspraksis drevet af Dorte Haack Jensen og Mette Johansen 

 

Det er med beklagelse, at vi må meddele, at både Dorte Jensen og Mette Johansen stopper i Lægehuset pr. 1. maj 2019.

Det har ikke været muligt for os at finde nogen afløser for Dorte Jensen, og det er ikke mulgt af drive praksis videre med kun én læge.

Derfor har vi opsagt vores aftale med Regionen, som herefter overtager ansvaret for driften i klinikken.

Regionen har tilkendegivet at der fortsat vil være en klinik i Sundhedshuset efter d. 1. maj 2019. 

 

 

 

Tidsbestilling og receptfornyelse ved sekretæerne hver dag kl. 8.00-12.30.
 
Vedr. sovepiller, stærk smertestillende og beroligende medicin
Sundhedsstyrelsen har indskærpet reglerne for receptfornyelser af sovepiller, stærk smertestillende og beroligende medicin.
Sundhedsstyrelsen skriver i deres vejledning:
"Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at behandler og patient har mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne. Konsultationen må IKKE finde sted over internettet eller per telefon."
Derfor foregår al receptfornyelse af sovepiller, stærk smertestillende og beroligende mediicn ved en konsultation i klinikken, da vi skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
 

  

 

På denne side har du mulighed for at bestille tider i klinikken online, du kan finde vores åbningstider, information om klinikken og informationer om lægerne og sekretærer / sygeplejersken

 


Lægehuset i Bøvlingbjerg   |   Fårevej 143   |   7650 Bøvlingbjerg
Administration