www.boevling-laegerne.dk

Lægehuset i Bøvlingbjerg

E-konsultation

Velkommen til Lægehuset i Bøvlingbjerg


Klinikken er en kompagniskabspraksis drevet af Dorte Haack Jensen og Mette Johansen 

 

 

  

ÆNDRINGER PR 14. MAJ 2018

Den 14. maj sker der flere ændringer i klinikken:

Der vil være åben for akutte patienter hver dag fra 8.00 - 8.45, det vil ikke længere være nødvendigt at kontakte klinikken telefonisk inden fremmøde.

- Akuttiden omhandler akutte problemer, der er opstået indenfor 1-3 døgn.

Lægernes telefontid afskaffes, i stedet vil det være muligt at kontakte klinikkens sekretærer og aftale “tilbage-ring” fra lægen, når man har en problemstilling, man har brug for at få drøftet.

Diverse prøvesvar gives af sygeplejerskerne, de vil have telefontid dagligt fra kl. 11.30 - 12.15.

Vi stræber fortsat mod at flere kan få svar på prøver via mail.

 
 
Tidsbestilling og receptfornyelse ved sekretæerne hver dag kl. 8.00-12.30.
 
Vedr. sovepiller, stærk smertestillende og beroligende medicin
Sundhedsstyrelsen har indskærpet reglerne for receptfornyelser af sovepiller, stærk smertestillende og beroligende medicin.
Sundhedsstyrelsen skriver i deres vejledning:
"Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at behandler og patient har mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne. Konsultationen må IKKE finde sted over internettet eller per telefon."
Derfor foregår al receptfornyelse af sovepiller, stærk smertestillende og beroligende mediicn ved en konsultation i klinikken, da vi skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
 

  

 

På denne side har du mulighed for at bestille tider i klinikken online, du kan finde vores åbningstider, information om klinikken og informationer om lægerne og sekretærer / sygeplejersken

 


Lægehuset i Bøvlingbjerg   |   Fårevej 143   |   7650 Bøvlingbjerg
Administration